FANDOMZe względu na duże zainteresowanie wykorzystaniem funduszy oraz mnogość pomysłów na realizację projektów, rodzi się poważny problem z doborem odpowiednich metod planowania. W celu standaryzacji procedur oraz pomocy w opracowywaniu zamysłu, Komisja Europejska od 1992 roku stosuje PCM, czyli tzw. „zarządzanie cyklem projektu”.[1] Warunkiem sprecyzowania jednej metody jest przyjęcie, że projekty są zamkniętym cyklem, który charakteryzuje się stałymi fazami i etapami, zatem wspólne są dla nich ogólne kryteria.[2] Idea cyklu jest niezwykle przydatna, gdyż może ułatwić nam on ocenę projektu. Po każdej odbytej fazie informacje są sprawdzane pod względem przydatności i na każdym etapie, w zależności od pomyślności bądź porażki przebycia drogi cyklu, podejmowana zostaje decyzja, czy projekt będzie przerwany, czy kontynuowany po naniesieniu poprawek.

Obecnie cykl ten składa się z 5 faz:

  1. Programowanie
  2. Identyfikacja
  3. Formułowanie
  4. Wdrażanie
  5. Ewaluacja i audyt
Pcm

[1] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, „ Podręcznik zarządzania projektami miękkimi”, Warszawa, 2006,s.8-9 [2] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, „ Podręcznik zarządzania projektami miękkimi”, Warszawa, 2006,s.9 [3] M.Trocki, B.Gruczy, „ Zarządzanie projektem unijnym”, Warszawa, 2007, s. 57

Maria Omiecińska 20:44, maj 6, 2011 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki