FANDOMPojęcie projektów unijnych:

W 2004 roku zostaliśmy przyjęci w szeregi krajów Unii Europejskiej i od tego czasu obserwujemy wiele inwestycji, które wspierają finansowo różne fundusze europejskie. Z dotacji unijnych korzystają m.in. małe i duże przedsiębiorstwa, rolnicy a przede wszystkim organizacje pozarządowe, które środkami pozyskanymi z funduszy UE, mogą realizować wiele różnorodnych projektów. W ramach reformy polityki spójności[1] na lata 2007-2013, zredukowano liczbę funduszy do dwóch: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny[2]. Natomiast w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej UE powstał Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich[3].

Fundusze

Każdy z wyżej wymienionych funduszy zajmuje się odrębnym sektorem. Pierwszy z nich, EFRROW, kierowany jest głównie do osób, których celem jest przeprowadzenie projektów dla rolników bądź też małych przedsiębiorców pochodzących z obszarów wiejskich. Drugi Fundusz, EFRR, inwestuje kapitał w rozwój regionalny małych przedsiębiorstw jak i w rozwój infrastruktury lokalnej. Natomiast trzeci fundusz, EFS, zajmuje się zwalczaniem wszelkich dysproporcji w społeczeństwie, szczególnie wyrównaniem szans na rynku pracy kobiet oraz inwestycjami w rozwój kompetencji osób dorosłych, których sytuacja zawodowa jest zagrożona zjawiskiem bezrobocia.


[1] Polityka spójności- dążenia Unii Europejskiej do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej [2] http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Podstawowe+informacje/ ( 06.04.2011r.) [3] http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/funds/efrrow/index_pl.htm (06.04.2011r.)Maria Omiecińska 20:43, maj 6, 2011 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki